สนทนาอังกฤษ 1000 ประโยค


ฝึกสนทนาอังกฤษ 1000 ประโยคได้ด้วยตัวคุณเอง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการฝึกสนทนาอังกฤษในสถานการณ์จริง ประกอบไปด้วย หนังสือ + 2 VideoCD + 1 MP3-CD สื่อการสอนชุด สนทนาอังกฤษ 1,000 ประโยค ได้รวบรวมตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา ไว้มากถึง 1,000 ประโยค ซึ่งประโยคเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะฝึกสนทนาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โดยเจ้าของภาษา บทสนทนาอังกฤษจะมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งคุณจะได้ทราบถึงมารยาททางสังคมต่างๆ ของชาวต่างชาติด้วย
เนื้อหาภายใน:
DISC 1:
Section 1
• การทักทาย
• การแนะนำตัว
• การกล่าวลา
• การคุยกับคนแปลกหน้า
• การอวยพร
• การเชื้อเชิญ
• การเสนอ

Section 2
• การขอบคุณ
• การชื่นชม
• การแสดงความยินดี
• การขอโทษ
• การพูดซ้ำ
• ความแน่ใจ

DISC 2:
Section 1
• ความชอบและไม่ชอบ
• การอนุญาต
• การนัดหมาย
• การทวงถาม
• การซื้อของและต่อรองราคา
• ที่ภัตตาคาร
• โรงแรม

Section 2
• การบอกที่ตั้งของสิ่งของหรือที่อยู่ของบุคคล
• การสนทนาทางโทรศัพท์
• ปั๊มน้ำมัน
• ความเจ็บไข้ได้ป่วย
• ร้านตัดผม
• ธนาคาร

DISC 3:
• MP3 AUDIO

คุณสามารถสั่งซื้อสื่อการสอนบทสนทนาอังกฤษ หนังสือ + 2 VideoCD + 1 MP3-CD ได้ทันที เราพร้อมจัดส่งถึงบ้าน
  • คลิกเพื่อสั่งซื้อ


  •